logo

Tworzenie firmy w Holandii (2024-25): Pełny przewodnik

W tym artykule omówiliśmy założenie firmy w Holandii w 2024-25. Przeczytaj cały artykuł, aby dowiedzieć się więcej o procesie rejestracji, korzyści, dokumentacji, kosztów i więcej.

GET EXPERT
ASSISTANCE

  Note:This form is not for job seekers or salary employees. Thank you.

  Table of Contents

  Holandii

  Jako przedsiębiorca założenie firmy w obcym kraju może być ekscytującym i lukratywnym przedsięwzięciem. Jednym z takich krajów, które oferują doskonałe możliwości rozwoju biznesu jest Holandia. Dzięki swojej strategicznej lokalizacji, silnej gospodarce i sprzyjającemu klimatowi biznesowemu, Holandia stała się preferowanym miejscem dla międzynarodowych firm, które chcą rozszerzyć swoją działalność. W tym artykule poprowadzę Cię przez proces tworzenia firmy w Holandii, podkreślając niezbędne kroki, wymagane dokumenty, zalety, kryteria kwalifikowalności i różne rodzaje firm dostępne. Więc zanurzmy się!

  Jakie są kroki do założenia firmy w Holandii?

  Jeśli chodzi o rozpoczęcie działalności gospodarczej w Holandii, istnieje kilka ważnych kroków, które należy podjąć. Po pierwsze, musisz zdecydować o strukturze prawnej swojej firmy. Najczęstsze formy prawne to własność własna, spółdzielnia, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prywatną (BV) i spółka publiczna z ograniczoną odpowiedzialnością (NV). Każda struktura prawna ma swoje własne zalety i uwagi, dlatego ważne jest, aby wybrać taką, która pasuje do celów biznesowych.

  Po ustaleniu struktury prawnej, następnym krokiem jest zarejestrowanie firmy w holenderskiej Izbie Handlowej (KVK). Można to zrobić online, a będziesz musiał podać różne szczegóły, takie jak nazwa firmy, adres, akcjonariuszy i dyrektorów. Ważne jest, aby pamiętać, że nazwa firmy powinna być unikalna i nie jest już zarejestrowana przez inną firmę w Holandii.

  Po zarejestrowaniu się w KVK, będziesz musiał uzyskać numer identyfikacyjny podatkowy (BTW) od holenderskiej administracji podatkowej i celnej. Numer ten jest niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, otwarcia konta bankowego i składania deklaracji podatkowych. Dodatkowo, w zależności od charakteru Twojej firmy, może być konieczne ubieganie się o konkretne licencje lub pozwolenia od właściwych władz.

  Czytaj więcej: Company Formation in the Netherlands dla języka angielskiego

  Jakie dokumenty są wymagane do rejestracji spółki holenderskiej?

  Aby zarejestrować swoją firmę w Holandii, musisz dostarczyć pewne dokumenty. Należą do nich:

  • Artykuły Stowarzyszenia: Niniejszy dokument przedstawia wewnętrzne regulacje Twojej firmy, w tym cele, strukturę i zarządzanie.
  • Dowód tożsamości: Będziesz musiał dostarczyć ważny paszport lub dowód osobisty dla każdego akcjonariusza i dyrektora firmy.
  • Zarejestrowany adres biura: Musisz podać adres zarejestrowanego biura w Holandii, gdzie można wysłać oficjalną korespondencję.
  • Oświadczenie o braku sprzeciwu: Jeśli zamierzasz założyć spółkę w branży regulowanej, może być konieczne uzyskanie oświadczenia o braniu sprzeciwów od właściwych organów.
  • Sprawozdanie bankowe: Wymagana jest również sprawozdawczość bankowa wskazująca początkowy depozyt kapitałowy dla Twojej firmy.
  • Akt notarialny: W niektórych strukturach prawnych, takich jak BV lub NV, akt notarialne jest obowiązkowe. Dokument ten jest sporządzony przez notariusza cywilnego i zawiera ważne szczegóły dotyczące struktury spółki i akcjonariuszy.

  Jakie są korzyści z założenia firmy w Holandii?

  Istnieje wiele korzyści z założenia firmy w Holandii. Po pierwsze, kraj posiada stabilny i przejrzysty system prawny, zapewniający bezpieczne środowisko dla inwestorów. Holandia ma również wysoko wykształconą i wielojęzyczną siłę roboczą, co ułatwia rekrutację wykwalifikowanych pracowników.

  Kolejną istotną zaletą jest rozbudowana sieć traktatów podatkowych w Holandii, która pomaga zminimalizować podwójne opodatkowanie międzynarodowych przedsiębiorstw. Ponadto kraj oferuje różne zachęty podatkowe i korzystne stawki podatkowe dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

  Ponadto Holandia ma doskonałą infrastrukturę transportową i znajduje się strategicznie w samym sercu Europy. Ułatwia to dostęp do innych rynków w Unii Europejskiej i poza nią. Kraj ma również tętniący życiem ekosystem startupów, z licznymi inkubatorami, akceleratorami i możliwościami finansowania dla przedsiębiorców.

  Jakie są kryteria kwalifikowalności do założenia spółki holenderskiej?

  Chociaż Holandia zapewnia atrakcyjne środowisko biznesowe, istnieją pewne kryteria kwalifikowalności, które muszą być spełnione w celu założenia firmy. Po pierwsze, co najmniej jeden dyrektor/akcjonariusz musi być rezydentem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA). Jeżeli nie można spełnić tego wymogu, alternatywnym rozwiązaniem jest wyznaczenie przedstawiciela lokalnego lub utworzenie biura oddziału.

  Ponadto istnieją szczególne zasady i przepisy dla niektórych branż, takich jak finanse, opieka zdrowotna i transport. Te branże mogą wymagać dodatkowych licencji lub zezwoleń, a przestrzeganie odpowiednich przepisów jest niezbędne.

  Warto również zauważyć, że minimalny kapitał akcyjny dla BV wynosi 0,01 euro, podczas gdy dla NV wynosi on 45 000 euro. Jednakże kapitał może być wypłacany w gotówce lub w naturze, w zależności od konkretnej struktury prawnej.

  Koszt założenia firmy w Holandii

  Przy zakładaniu działalności gospodarczej w Holandii ogólne koszty zakładania firmy są następujące:

  • Aby zarejestrować nową firmę, należy uiścić jednorazową opłatę w wysokości 75 euro.
  • Cena utworzenia typowego podmiotu BV wynosi około 1500 euro (excluding VAT). Obejmuje to koszty tłumaczenia standardowych artykułów stowarzyszenia z holenderskiego na angielski.
  • Koszty założycielskie NV, bez podatku VAT, waha się od 1 850 do 3 100 euro.
  • Holandia pobiera opłatę w wysokości 1250 euro za włączenie CV.

  Jakie są rodzaje firm w Holandii?

  Holandia oferuje różne rodzaje firm, z których każda ma swoje własne cechy i wymogi prawne. Najczęstszymi rodzajami są:

  • Własność pojedyncza: Jest to najprostsza forma działalności gospodarczej, w której właściciel jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie długi i zobowiązania.
  • Partnerstwo: Partnerstwo powstaje, gdy dwie lub więcej osób decyduje się na wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Każdy partner jest osobiście odpowiedzialny za zobowiązania partnerstwa.
  • Prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BV): BV jest odrębnym podmiotem prawnym, oferującym akcjonariuszom ograniczoną odpowiedzialność. Wymaga minimalnego kapitału akcyjnego w wysokości 0,01 euro i musi mieć co najmniej jednego dyrektora.
  • Publiczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NV): spółka NV jest podobna do spółki BV, ale podlega dodatkowym regulacjom, w tym minimalnemu kapitałowi akcyjnemu w wysokości 45 000 euro. NVs są często używane dla większych firm i mogą być notowane na giełdzie.

  Konkluzja

  Założenie firmy w Holandii może być satysfakcjonującą decyzją dla przedsiębiorców, którzy chcą poszerzyć swoje horyzonty biznesowe. Dzięki korzystnemu klimatowi biznesowemu, strategicznej lokalizacji i doskonałej infrastrukturze, Holandia oferuje wiele korzyści dla międzynarodowych firm. Wykonując niezbędne kroki, dostarczając wymagane dokumenty i spełniając kryteria kwalifikowalności, możesz z powodzeniem zarejestrować swoją firmę i rozpocząć nową podróż wzrostu i sukcesu. Nie przegapcie więc możliwości, jakie Holandia ma do zaoferowania. Rozpocznij proces tworzenia firmy już dziś z pomocą OnDemand International i odkryj pełny potencjał swojej firmy w tym kwitnącym europejskim kraju.

  FAQ’s

  Rejestracja firmy w Holandii może potrwać około 3 tygodni, pod warunkiem, że wszystkie dokumenty są w porządku.

  Zgodnie z holenderskim prawem spółek wymagane jest posiadanie dyrektora rezydenta, aby zarejestrować prywatną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Holandii.

  Nie ma minimalnego kapitału niezbędnego do zarejestrowania spółki w Holandii.

  Otrzymasz następujące dokumenty:

  1. autentyczny dokument rejestracyjny podpisany przez holenderskiego notariusza.
  2. Dodatkowy egzemplarz wydania opublikowanego przez holenderską Izbę Handlową lub „KVK”.
  3. Rejestr akcjonariuszy, który zawiera informacje o akcjonariuszach i wskazuje, czy jakiekolwiek akcje firmowe są zabezpieczone.

  Nie, można wyznaczyć przedstawiciela lub powierzyć pełnomocnictwo notariuszowi w celu przeprowadzenia formalności rejestracyjnych.

  Aby zarejestrować nową spółkę w Holandii, należy elektronicznie złożyć jednorazową opłatę w wysokości 75 euro do holenderskiego rejestru handlowego (Handelsregister).

  Tak, z pomocą OnDemand International możesz założyć firmę w Holandii zdalnie.

  Z najniższymi stawkami podatkowymi w UE, anglojęzyczną populacją, rozległymi traktatami o podwójnym opodatkowaniu, rozwiniętą infrastrukturą i największym portem morskim w Europie w Rotterdamie, Holandia oferuje kilka powodów do założenia firmy. Czynniki te, między innymi, przyczyniają się do atrakcyjności kraju jako najlepszej lokalizacji dla przedsiębiorstw biznesowych.