சிங்கப்பூர் குடிமக்கள் பயோமெட்ரிக் பதிவு அனுமதி பெற்றிருந்தால் இங்கிலாந்தில் பணிபுரியலாம்.

மேலும் அறிய: