சிங்கப்பூர்

ஒரு நிறுவனத்தைத் தொடங்குவதும் நிர்வகிப்பதும் குழப்பமாக இருக்கலாம். அதனால்தான் சிங்கப்பூரில் வணிகத்தை நிர்வகிப்பது பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அனைத்தையும் உங்களுக்கு வழங்குவதற்காக இந்த அறிவுத் தளத்தை உருவாக்கியுள்ளோம்.

சிங்கப்பூரில் ஏன் இணைக்க வேண்டும்? – சிங்கப்பூரில் நிறுவனத்தை உருவாக்குதல்

சிங்கப்பூர் தனியாருக்குச் சொந்தமான அனைத்து நிறுவனங்களிலும் குறைந்தபட்சம் ஒரு உரிமையாளராவது ஒரு நபர் அல்லது வணிகமாக இருக்க வேண்டும். முதலீட்டாளர் சிங்கப்பூர் பூர்வீகமாக இருப்பது அவசியமில்லை, ஏனெனில் நாடு ஒரு நிறுவனத்தின் வெளிநாட்டு உரிமையை அனுமதிக்கிறது.

Read more:

About Us

ODINT கன்சல்டிங் ஒரு சர்வதேச மேலாண்மை ஆலோசனை நிறுவனம். நுண்ணறிவு முதல் தாக்கம் வரை எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுடன் கூட்டாண்மை என்ற குறிக்கோளில் நாங்கள் வேலை செய்கிறோம், வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டு அவற்றை செயல்படுத்துகிறோம். சர்வதேச சந்தையில் தனித்து நிற்க உதவும் இந்திய, ஐரோப்பிய மற்றும் மத்திய கிழக்கு சந்தைகளைப் பற்றி எங்களுக்கு நல்ல புரிதல் உள்ளது.